Prelucrarea datelor furnizate de sondaje

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, in cadrul studiului s-au parcurs metodologic toate etapele de realizare a sondajului și a analizei vizând următoarele activități:

  • documentarea și colectarea datelor necesare elaborării conceptului și instrumentelor de cercetare;
  • elaborarea instrumentelor: chestionare, materiale de informare și consultare a populației;
  • colectarea datelor prin aplicarea chestionarelor
  • centralizarea și introducerea datelor colectate în bazele de date
  • prelucrarea și interpretarea datelor cantitative
  • Instrumentele de cercetare folosite au fost:

Chestionarul elaborat pentru analizarea percepției corupției în rândul personalului din cadrul  administrației publice locale a Municipiului Dorohoi

Chestionarul elaborat pentru analizarea percepției corupției în rândul cetățenilor din  Municipiul Dorohoi

Scopul acestui studiu este de a contribui la măsurarea percepţiei cetăţenilor asupra fenomenului corupţiei din România şi de a propune o interpretare a datelor obţinute, din perspectiva eticii şi a integrităţii funcţionarilor publici, a aleșilor locali și a personalului contractual din cadrul administrației publice locale a Municipiului Dorohoi.

Studiul propune totodată identificarea rolului cetăţenilor în prevenirea faptelor de corupţie. Studiul se particularizează ca iniţiativă venită din partea administrației publice, în contextul în care cercetări similare au mai fost realizate de institute private de sondare a opiniei publice fără a avea ca scop reforma administrativă şi facilitarea procesului de comunicare dintre cetăţeni şi funcţionari, ci prezentarea opiniei cetăţenilor cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor statului.

Pornind de la premisa că cetăţenii care interacţionează mai des cu instituţiile şi autorităţile locale sunt mai informaţi cu privire la activitatea şi atribuţiile acestora şi sunt mai activi din punct de vedere civic, am considerat că aceştia au o imagine mai bine conturată cu privire la practicile de corupţie.

Gradul de cunoaştere a fenomenului corupţiei este măsurat prin întrebări referitoare la exemple din localitate, instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea corupţiei, tipuri de infracţiuni şi acte de corupţie, consecinţe şi efecte ale acesteia şi surse credibile de oferire a informaţiilor despre corupţie.

Structura grupului ţintă

Grupul țintă a fost structurat pe două componente:

120 salariați ai UAT Municipiul Dorohoi și aleși locali și 80 cetățeni

În cadrul categoriei ”cetățeni”, grupul țintă a fost constituit din 54 de femei si 26 de bărbați.

Dintre aceștia 70 sunt salariați (8 în sectorul privat și 62 în sectorul public), 2 studenți, 1 casnică și 7 pensionari. Respondenții aparțin principalelor grupe de vârstă importante pentru populația activă a Municipiului Dorohoi.

În cadrul primei categorii din grupul țintă, respectiv ”salariați ai UAT Municipiul Dorohoi și aleși locali” se remarcă următoarea structură:

Categorie Număr
Funcţionari publici de execuţie 66
Personal contractual de execuție 18
Funcționar public de conducere 8
Personal contractual de conducere 8
Ales local 20
Total 120

 

Având în vedere calitatea pe care o au în cadrul instituţiei, se poate observa faptul că predomină numărul funcţionarilor publici de execuţie împreună cu cei de conducere (61,66% din totalul respondenţilor), urmaţi de personalul contractual cu un procent de 21,66 % şi de aleşii locali cu un procent de 16,66%.

 

 

Structura participanților pe sexe

Structura participanților pe grupe de vârstă

Structura pe calitatea deținută de salariații UAT și aleșii locali

Structura pe nivelul studiilor