Încheierea proiectului

11 octombrie 2022

COMUNICAT

MUNICIPIUL DOROHOI, în calitate de Beneficiar, a finalizat implementarea proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Dorohoi”, cod SIPOCA 1147/ Cod MySMIS2014+ 152231, în baza contractului de finanțare 629/11.02.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul a fost finanțat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP 15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unui sistem inovator și complex de prevenire și combatere a corupției la nivelul administrației publice locale a Municipiul Dorohoi pe principiul “stop-corupție”, pe parcursul a 8 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor și a personalului administrației publice locale din Municipiul Dorohoi cu privire la impactul fenomenului corupției prin 4 campanii pentru 200 de astfel de participanți.

OS2. Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesionale pentru 120 de reprezentanți dintre aleși locali și personal de conducere și execuție din cadrul UAT Municipiul Dorohoi, privind etica și integritatea.

OS3. Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prin implementarea unei platforme anticorupție “e-stop-coruptie-Dorohoi”, introducerea și certificarea standardului ISO 37001 și introducerea a 2 noi proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.

Grupul țintă a fost format din:

  • personal de conducere (16 persoane) și de execuție (84 persoane) din cadrul UAT Municipiul Dorohoi – 100 persoane
  • aleși locali (18 consilieri locali, 1 primar, 1 viceprimar) din cadrul UAT Municipiul Dorohoi – 20 persoane

Rezultatele proiectului:

  • Platforma anticorupție “e-stop-coruptie-Dorohoi”

                   https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro

  • 1  Certificat ISO 37001 pentru U.A.T. Municipiul Dorohoi
  • 2  noi proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție
  • 200 de persoane informate, educate în domeniul anticorupției
  • 120 participanți certificați „Prevenire și combatere a corupției”

Valoarea totală a proiectului a fost de 396.897,49 lei iar valoarea nerambursabilă de 388.959,55 lei (valoare nerambursabilă din FSE 337.362,87 lei + valoare nerambursabilă din bugetul național 51.596,68 lei).

Durata de implementare a proiectului a fost de 8 luni, de la data de 11.02.2022 până la data de 11.10.2022.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul U.A.T. Municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica nr. 34, județul Botoșani, cod poștal 715200, România, website:    www.primariadorohoi.ro

Persoana de contact: manager de proiect – Carmen Gavriliu, telefon: 0231.610133, 0231.611310, e-mail carmen.gavriliu@primariadorohoi.ro.

REZULTATE

Platforma web anticorupție “e-stop-coruptie-Dorohoi”

“https://e-stop-coruptie-dorohoi.ro”

Certificat ISO 37001 pentru U.A.T. Municipiul Dorohoi

Proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție