Campania de conștientizare nr.4

28 iulie 2022

CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE ŞI SEMNALARE A POSIBILELOR ACTE DE CORUPȚIE SAU ÎNCĂLCARE A ETICII LA NIVELUL U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

Campania 4 s-a desfășurat în Dorohoi, la Braseria „Eden”, în ziua de 28 iulie 2022 ora 10:00 cu o durată de 2 ore. 

A participat o grupă de 50 de persoane formată din personal de conducere și de execuție din cadrul administrației publice locale (35 persoane) și cetățeni ai Municipiului Dorohoi ( 15 persoane).

Obiectivul specific OS1, Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor și a personalului administrației publice locale din Municipiul Dorohoi cu privire la impactul fenomenului corupției este atins prin 4 campanii de informare și conștientizare pentru 200 de participanți.

În cadrul acestei campanii, pe lângă materialele de informare și consultare a populației, s-a realizat unui sondaj de opinie la nivelul cetăţenilor şi al personalului din instituţiile şi autorităţile publice pentru identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție.

Participanții au completat un chestionar elaborat pentru analizarea percepției corupției în rândul cetățenilor din  Municipiul Dorohoi în vederea elaborării unui studiu care are ca scop măsurarea percepţiei cetăţenilor asupra fenomenului corupţiei din România şi care va propune o interpretare a datelor obţinute, din perspectiva eticii şi integrităţii funcţionarilor publici, a aleșilor locali și a personalului contractual din cadrul administrației publice locale a Municipiului Dorohoi.

Percepţia cetăţenilor cu privire la corupţie este stabilită pe baza unor întrebări referitoare la imaginea pe care şi-au creat-o cetăţenii despre instituţiile publice în ceea ce priveşte nivelul de corupţie.

Chestionarul elaborat pentru analizarea percepției corupției în rândul cetățenilor din  Municipiul Dorohoi cuprinde 23 de întrebări închise, cu variante prestabilite de răspuns, structurate astfel:

  • 12 întrebări  privind  gradul de cunoaștere a fenomenului corupției
  • 3 întrebări privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire și combatere a corupției
  • 8 întrebări demografice

Chestionarul elaborat pentru analizarea percepției corupției în rândul personalului din cadrul  administrației publice locale a Municipiului Dorohoi cuprinde 35 de întrebări închise, cu variante prestabilite de răspuns, structurate astfel:

  • 23 întrebări  privind  gradul de cunoaștere a fenomenului corupției
  • 5 întrebări privind gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire și combatere a corupției
  • 7 întrebări demografice