UAT Municipiul Dorohoi

Capacitate administrativă

Activitățile proiectului se vor desfășura în principiu la sediul UAT Municipiul Dorohoi. Potrivit organigramei, în cadrul instituției există un departament de implementare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. Instituția va pune la dispoziție pentru buna desfășurare a proiectului atât resurse umane (salariați în cadrul serviciului implementare proiecte) cât și resurse materiale: sală de conferințe, conexiune la internet, rețea telefonie, săli de lucru, materiale consumabile, birotica necesară implementării proiectului. În concluzie, U.A.T. Municipiul Dorohoi deține capacitate administrativă necesară implementării prezentului proiect.

Capacitate juridică

U.A.T. Municipiul Dorohoi funcționează în baza Ord. de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (Conform Art. 96 Personalitatea juridică a unităților administrativ-teritoriale – (1) Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu), Legea Nr.273 din 29 iunie 2006 – privind finanțele publice locale, Legea Nr.554 din 2 decembrie 2004 – privind contenciosul administrativ, la care se adaugă Sentința civilă de validare a Primarului – Comunicare Încheiere finală (Dezinvestire) civilă din 12 Oct. 2020 și Sentința civilă de validare consilieri din 19 Oct. 2020 de constituire a Consiliului Local al Municipiul Dorohoi din Județul Botoșani, desfășurându-și activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiul Dorohoi.

UAT Municipiul Dorohoi se află situat în partea de Nord-Est a României, fiind al doilea municipiu al județului Botoșani după numărul de locuitori. Conform INS, populația după domiciliu, la 1 ianuarie 2020 era de 30.325 locuitori.

UAT Municipiul Dorohoi face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, unde este al VII-lea municipiu din regiune, după numărul de locuitori, reprezentând 7,1% din populația municipiilor (excluzând reședințele de județ).

La nivel regional, toate centrele urbane se confruntă cu scăderi demografice, stoparea migrației fiind un obiectiv pentru următoarea perioadă de planificare dar și sporirea legăturilor dintre mediul urban și rural și crearea oportunităților de ocupare a forței de muncă.

UAT Municipiul Dorohoi se află la distanțe rutiere relativ apropiate, față de două municipii reședință de județ, 36,4 km față de Botoșani respectiv 41,6 km față de Suceava. Municipiul Dorohoi polarizează întreagă zonă de nord a județului Botoșani având relații de subordonare față de Municipiul Botoșani care polarizează tot județul.

Conform PATN Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, Municipiul Dorohoi este o localitate de rang II cu rol de echilibrare în rețeaua județeană de localități. Accesibilitatea municipiului este puternic influențată de starea infrastructurii care condiționează dezvoltarea economică și conectarea la fluxurile regionale și naționale.