Probleme & soluții

Implementarea proiectului asigură o soluție la următoarele probleme identificate în cadrul grupului țintă:

> Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul administrației publice locale, precum și a celor de control intern și audit, alături de specializarea analizei de riscuri instituționale;

> Lipsa stringentă a certificării UAT Mun. Dorohoi în domeniul prevenirii și combaterii mitei corelată cu o lipsă a încrederii cetățenilor în administrația publică locală în ceea ce privește domeniul corupției;

> Necesitatea luării la cunoștință sau actualizării, după caz, a informațiilor de către personalul cu funcție de conducere și execuție și aleși locali a standardelor legale de integritate (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post-angajare – pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile, etc) mai ales prin prisma alegerilor locale din 2020;

> Persoanele responsabile cu consilierea etică exercită mai mult un rol formal;

> Nu există procedure clare de prevenire a conflictelor de interese și incompatibilităților;

> Prevederile privind interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) și instituția avertizorului în interes public sunt foarte puțin sau deloc cunoscute la nivelul administrației publice locale, la fel ca și informațiile privind publicarea datelor în format deschis;

> Lipsa capacității proprii de realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare;

> Instabilitatea și insecuritatea resimțite la nivel individual, induse de reorganizările care au dus la reconfigurarea colectivelor constituie problema aflată în prim-planul preocupărilor personalului chestionat și mai putin problema corupției, care nu este percepută ca având un efect direct și imediat asupra individului, ducând la neimplicarea acestuia în prevenirea fenomenului;

> Lipsa unei platforme web dedicată domeniului corupției și a unei adrese de e-mail specială pentru acest domeniu vizat la care să aibă acces atât personalul din cadrul UAT cât și cetățenii, societatea civilă.