Despre proiect

Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Dorohoi. Cod proiect 152231

Finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel: POCA/924/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea unui sistem inovator și complex de prevenire și combatere a corupției la nivelul administrației publice locale a Municipiului Dorohoi pe principiul „stop-corupție”.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1

Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor și a personalului administrației publice locale din Mun. Dorohoi cu privire la impactul fenomenului corupției prin 4 campanii pentru 200 de astfel de participanți,

OS 2

Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesionale pentru 120 de reprezentanți dintre aleși locali și personal din conducere și execuție din cadrul UAT Municipiul Dorohoi privind etica și integritatea.

OS 3

Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prin implementarea 1 platforme anticorupție „e-stop-corupție-Dorohoi”, introducerea și certificarea standardului ISO 37001 și introducerea a 2 noi procedure operaționale privind măsurile preventive anticorupție.

Valoarea totală a proiectului

396,897.49 lei

Valoarea cofinanțării UE

388,959.55 lei

Perioada de implementare

15.02.2022-14.10.2022

 

Activitățile principale:

  • A.3   Dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor personalului din U.A.T. Municipiul Dorohoi prin organizarea celor trei sesiuni de formare profesională (120 salariaţi şi aleşi locali);
  • A.4   Conștientizarea corupţiei, atât în rândul cetăţenilor, cât şi în rândul personalului din administraţia publică locală a municipiului Dorohoi, prin organizarea şi defăşurarea celor 4 campanii de informare;
  • A.5    Implementarea măsurilor de prevenire, evaluare şi reducere a corupţiei la nivelul U.A.T. Municipiul Dorohoi, prin crearea unei platforme anticorupţie, implementarea standardului ISO 37001 – sistem de management antimită şi obţinerea certificării, precum şi prin adoptarea a două proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare aferenţi în administraţia publică locală a municipiului Dorohoi.

Grupul țintă va fi reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului:

  • Personal de conducere (16 persoane) și de execuție (84 persoane) din cadrul U.A.T. Municipiul Dorohoi – 100 persoane;
  • Aleși locali (18 consilieri locali, 1 primar, 1 viceprimar) din cadrul U.A.T. Municipiul Dorohoi – 20 persoane.

Cele 120 de persoane din grupul țintă vor fi formate și certificate în domeniul prevenirii și combaterii corupției la nivelul administrației publice locale – U.A.T. Municipiul Dorohoi din care fac parte, urmând să implementeze măsurile referitoare la prevenirea corupției după finalizarea cursului.

 Rezultate așteptate:

  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat de proiect R3: 1 Platformă anticorupţie „e-stop-coruptie-Dorohoi”;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat de proiect R4: 1 Certificat ISO 37001 pentru U.A.T. Municipiul Dorohoi;
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice – Rezultat de proiect R5: 2 noi proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie;
  • Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetăţenilor, cât şi al personalului din administraţia publică – Rezultat de proiect R2: Rezultat Campanii de informare, conştientizare şi educaţie publică: 200 de persoane informate, educate în domeniul anticorupţiei; Rezultat de proiect R6: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei – Rezultat de proiect R1: Rezultat formare profesională: 120 participanţi certificaţi „Prevenire şi combatere a corupţiei”.

Sistemul, conceput în acest scop, presupune implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției, evaluarea nivelului acesteia, conștientizarea fenomenului corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din cadrul UAT Municipiul Dorohoi, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din cadrul UAT Municipiul Dorohoi în domeniul prevenirii corupției, a transparenței, eticii și integrității în vederea generării unui impact pozitiv pe termen lung cu beneficii durabile pentru grupul țintă, care să contribuie la o mai bună funcționare a administrației publice locale a UAT Municipiul Dorohoi, astfel încât să se alinieze la nivelul standardelor europene în termeni de transparență, etică și integritate.

Obiectivul general contribuie la atingerea obiectivului specific al POCA – Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.