Procedurile operaționale

Procedurile operaționale privind măsurile de prevenire a corupției la nivelul Primăriei municipiul Dorohoi și indicatorii de evaluare a nivelului corupției la nivelul Primăriei municipiul Dorohoi, fac parte din cadrul proiectului “Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Dorohoi”, cod SIPOCA 1147/ Cod MySMIS2014+ 152231, în baza contractului de finanțare 629/11.02.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP 15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate -Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, Obiectivul Specific 2.2.: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Primăria municipiului Dorohoi își dorește consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparentei, eticii, integrității și supremației interesului public.

Vă prezentăm mai jos cele 2 noi proceduri.

Procedura operațională privind măsurile de prevenire a corupției 

la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi

Pentru ca prevenirea și combaterea fenomenului de corupție să fie eficientă, este necesară concentrarea pe înțelegerea cauzelor reale ale diferitelor manifestări și pe identificarea metodelor de prevenire și combatere a acestora.

Cauzele care generează faptele de corupție

Apariția faptelor de corupție e generată de multiple cauze care pot fi împărțite astfel:

  • cauze ce țin de instituția publică
  • cauze ce țin de personal
  • cauze ce țin de factori externi

Prevenirea corupției constituie un ansamblu de măsuri aplicate în scopul reducerii incidenței faptelor de corupție și de promovare a culturii integrității prin mecanisme și instrumente adecvate specifice unei instituții: creșterea gradului de educație anticorupție pentru instituția publică, prin: …

(află mai mult …)

Procedura operațională privind indicatorii de evaluare a nivelului corupției

la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi

Indicatorii de evaluare a nivelului corupției repezintă un instrument ce servește la indicarea anumitor fenomene sau informații legate de etică, integritate și nu în ultimul rând de gradului de corupție la nivelul administrației publice locale din municipiului Dorohoi.

Principalii indicatori de evaluarea a nivelului corupției vor fi cuantificați prin introducerea acestor noi proceduri operaționale urmare a  implementării proiectului ’’Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Dorohoi” 

Studierea indicatorilor de evaluare, vor conduce la realizarea unor analize, de preferat periodice, care pot semnala și preveni cazurile asociate fenomenului corupției, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală.

Susținerea permanentă a cunoștințelor în materie de anticorupție ale personalului din cadrul UAT Dorohoi, a fluxului de informații privind Strategia N1ațională Anticorupție 2021-2025, vor reprezenta o pârghie importantă pentru conștientizarea fenomenului de corupție.

(află mai mult …)

_

_

Procedura operațională privind măsurile de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiul Dorohoi

_

Procedura operațională privind indicatorii de evaluare a nivelului corupției la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi