Cronologia și descrierea activităților proiectului

Pe durata celor 8 luni de implementare a proiectului s-au organizat și desfășurat următoarele activități principale:

A.1. Management de proiect
A.1.1. Organizarea și desfășurarea activităților specifice echipei de management
A.1.2. Organizarea și desfășurarea activităților de achiziții care vor avea următoarele etape
– elaborarea documentației de atribuire
– lansarea și derularea procedurii de achiziție
– contractarea furnizorilor pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare implementării proiectului
A.2. Informarea și publicitatea proiectului
A.2.1. Implementarea măsurilor de informare, comunicare și publicitate a proiectului
A.3. Dezvoltarea cunoștințelor și competențelor personalului din cadrul UAT Municipiul Dorohoi
A.3.1. Organizarea sesiunilor de formare profesională
A.4. Conștientizarea corupției în rândul cetățenilor și al personalului din administrația publică locală din Municipiul Dorohoi
A.4.1. Campanii de informare, conștientizare și educație publică în domeniul preveniriii combaterii corupției
A.5. Implementarea măsurilor de prevenire, evaluare si reducere a corupției la nivelul UAT Municipiul Dorohoi
A.5.1.1. Creare platformă web anticorupție
A.5.1.2. Certificarea ISO 37001 – SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ
A.5.1.3. Adoptarea de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare aferenți în administrația publică locală din Municipiul Dorohoi

Asigurarea diseminării rezultatelor și respectării principiului transferabilității rezultatelor proiectului la nivel local, regional, sectorial, național

“Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Municipiului Dorohoi”, cod SIPOCA 1147/ Cod MySMIS2014+ 152231
Prezentarea proiectului la conferința de închidere