Certificat ISO 37001 pentru Municipiul Dorohoi

Implementarea sistemului ISO 37001 – SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ proiectat pentru a impune o cultură anti-mită la nivelul UAT Municipiului Dorohoi și pentru a implementa controalele adecvate, ceea ce va crește șansa de a detecta mita, de a reduce incidența acesteia și pentru a obține certficarea ISO 37001 – Sistem de Management Anti-mită.

Beneficiile certificării ISO 37001 

  • înțelegerea și reducerea riscurilor în domeniul mitei la care este expusă o instituție
  • minimizarea pierderilor financiare prin implementarea de măsuri concepute pentru a preveni, a detecta şi a lupta împotriva mituirii
  • asigurarea transparenței și crearea unei culturi anti-mită și anti-corupție la nivelul instituției
  • demonstrarea într-un mod proactiv a angajamentelor de etica și integritate
  • conferirea unei imagini pozitive
  • creșterea reputației, a prestigiului și sporirea încrederii cetățenilor
  • demonstrarea în cazul unei eventuale anchete penale ale unor presupuse fapte de corupție a măsurilor rezonabile implementate pentru a preveni mita

Certificarea pe baza ISO 37001 va duce la creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică locală a Municipiului Dorohoi și va servi ca model și de către alte UAT-uri la nivel regional și național.