Lansare sesiuni de formare  profesională

CURSUL  „PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI”

În perioada aprilie-iunie 2022 se vor desfășura cele trei sesiuni de formare profesională „Prevenirea şi combaterea corupţiei” a câte 40 persoane/grupă formate din personal de conducere şi de execuţie şi aleşi locali din cadrul administraţiei publice locale a municipiului Dorohoi, respectiv 120 de participanţi.

În cadrul sesiunilor de instruire se vor aborda următoarele subiecte:

 • Răspunderea juridică a funcţionarilor publici;
 • lntegritate publică şi politici anticorupţie la nivel naţional;
 • Reguli de etică şi integritate publică;
 • Conexiuni legislative.

Tematica cursurilor se va axa, printre altele, şi pe alte subiecte personalizate grupului ţintă:

 • Aspecte legislative naţionale şi internaţionale privind etica şi integritatea în administraţia publică;
 • Probleme etice legate de sfera publică. Corupţia administrativă;
 • Diferite abordări privind corupţia. Cauzele corupţiei;
 • Forme sub care pot fi întâlnite comportamentul neetic şi corupţia;
 • Metodologii de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie într-o instituţie publică;
 • Identificarea instrumentelor de combatere a corupţiei în cadrul unei instituţii publice;
 • Metode de prevenire şi combatere a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice;
 • Metode de prevenire şi combatere a corupţiei în domeniul proiectelor finanţate din fonduri europene;
 • Modalităţi de evitare a conflictului de interese;
 • Norme de conduită a funcţionarilor publici;
 • Testarea integrităţii personalului;
 • Avertizorul de integritate în contextul prevenirii şi combaterii corupţiei;
 • Managementul integrităţii;
 • Rolul societăţii civile şi mass-mediei în prevenirea şi combaterea corupţiei.

Realizarea sesiunilor de instruire și formare profesională este relevantă pentru grupul țintă și pentru beneficiarii finali (cetățeni) deoarece au fost propuse activități care să conducă la monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție, implementarea unor mecanisme de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității, creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor și a angajaților administraţiei publice locale a municipiului Dorohoi, dobândirea de competențe privind etica și integritatea pentru angajații din administrația publică locală și implementarea cu succes a Strategiei Naționale de Anticorupție.