Lansare campanie de informare și conștientizare

CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE ŞI SEMNALARE A POSIBILELOR ACTE DE CORUPȚIE SAU ÎNCĂLCARE A ETICII LA NIVELUL U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

În perioada iunie-iulie 2022 se va desfăşura campania de informare, conştientizare şi educaţie a cetăţenilor, aleşilor locali şi personalului de conducere şi execuţie din cadrul administraţiei publice locale. Campania se va desfășura în 4 runde, fiecare rundă cu o durată de 2 ore, pentru 200 de participanţi (16 iunie, 30 iunie, 14 iulie şi 28 iulie 2022).

Campania are ca scop creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor şi a personalului administraţiei publice locale din municipiul Dorohoi cu privire la impactul fenomenului corupţiei. De asemenea, scopul campaniei a fost de a sprijini autoritatea administrației publice locale să implementeze diverse instrumente de semnalare a posibilelor acte de corupție în vederea scăderii nivelului de corupție la nivelul întregului municipiu, scăderea birocrației, alinierea României la standardele europene, educația societății în spiritul eticii și integrității și dezvoltarea economică a orașului.

Campania vizează mobilizarea reală a cetăţenilor şi a personalului din administraţia publică locală, în sensul promovării educaţiei anticorupţie şi a utilizării eficiente a instrumentelor de prevenire, detectare şi combatere a fenomenului corupţiei.

Campania de informare, conştientizare şi educaţie publică va avea un caracter preponderent practic. Pentru asimilarea cu usurinţă a informaţiilor, s-a pus accentul pe diverse speţe, situaţii reale, simulări.

Realizarea campaniilor de informare este relevantă pentru grupul țintă și pentru beneficiarii finali (cetățeni) deoarece au fost propuse activități care să conducă la monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție, implementarea unor mecanisme de aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității, creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor și a angajaților administraţiei publice locale a municipiului Dorohoi, dobândirea de competențe privind etica și integritatea pentru angajații din administrația publică locală și implementarea cu succes a Strategiei Naționale de Anticorupție.