Analiza indicatorilor de evaluare a percepției corupției la nivelul cetățenilor municipiului Prezentarea rezultatelor

Pentru atingerea obiectivelor proiectului și a rezultatelor propuse, în cadrul studiului s-au parcurs metodologic toate etapele de realizare a sondajului și a analizei datelor, vizând următoarele activități:

Unul dintre instrumentele de cercetare a fost  Chestionarul elaborat pentru analizarea percepției corupției în rândul cetățenilor din  Municipiul Dorohoi.

_

Dintre cei 80 de respondenți doar 2 cetățeni au spus că nu au beneficiat de serviciile prestate de către unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Dorohoi. Dintre acestia 63 au beneficiat de  serviciile compartimentelor de specialitate ale Primarului Municipiului Dorohoi, 36 de ale  Direcției de Asistență Socială, 54 ale Spitalului Municipal Dorohoi și 42 de serviciile instituțiilor de învățământ. Menționăm că aceasta întrebare a avut răspuns de tip ”răspuns multiplu”.

_

_Întrebați pe o scară de la 1 la 5 (1 reprezentând valoarea cea mai mică și 5 valoarea cea mai mare) unde au întâlnit cel mai înalt grad de corupție, aceștia consideră că cea mai afectată de corupție este Spitalul Municipal Dorohoi, urmat de unitățile de învățământ, Direcția administrația piețelor și Serviciul Poliția Locală.

_Dintre cei 80 de respondenti, 64 au răspuns că au apelat în ultimele 12 luni la ”căi neoficiale” pentru a-și soluționa problemele la instituțiile publice din cadrul administrației publice a Municipiului Dorohoi.

Cele mai des întâlnite ”căi neoficiale” de soluționare a problemelor sunt  cadourile, reprezentând opțiunea a peste 34% din cei care au participat în cadrul sondajului.

_

În ceea ce privește percepția cu privire la personalul care lucrează în instituțiile administrației publice situația e asemănătoare cu percepția asupra instituțiilor cu cel mai înalt grad de corupție.

Cea mai eficientă măsură pentru prevenirea și combaterea corupției este considerată ”sancționarea persoanelor care dau/primesc mită pentru soluționarea problemelor” și ”crearea unei platforme anticorupție”, iar cea mai eficientă metodă de combatere a corupției refuzul dării/luării de mită sau cadouri (58%).

_

Dintre instituțiile implicate in combaterea corupției cea mai eficientă este percepută Direcția Națională Anticorupție.