Analiza indicatorilor de evaluare a percepției corupției la nivelul salariaților UAT și aleșilor locali Prezentarea rezultatelor

Pentru atingerea obiectivelor proiectului și a rezultatelor propuse, în cadrul studiului s-au parcurs metodologic toate etapele de realizare a sondajului și a analizei datelor, vizând următoarele activități:

Unul dintre instrumentele de cercetare a fost Chestionarul elaborat pentru analizarea percepției corupției în rândul personalului din cadrul  administrației publice locale a Municipiului Dorohoi.

__

În ceea ce privește răspândirea corupției la nivel instituțional se constată că 79% din personalul instituției consideră că aceasta este nu este afectată sau este afectată puțin de corupție.

Referitor la percepția existentă la nivelul autorității publice locale a Municipiului Dorohoi comparativ cu nivelul de corupție existent la nivelul societății românești 75% consideră că este mai scăzut și 20.83% consideră că nivelul corupției este relativ similar sau egal.

Referitor la cauzele de apariței a corupției la nivelul instituției cele mai frecvente cauze identificate au fost ”salarizarea necorespunzătoare ca diferență între efortul depus în activitate și beneficiile de natură financiară” și “dificultatea punerii in practică a regulilor procedurilor” pentru aproape toate direcțiile din cadrul aparatului de specialitatea al Primarului Municipiului Dorohoi și Direcția de asistență socială. Pentru instituțiile de invățământ și Spitalul Municipal Dorohoi a fost identificată ca și motiv al apariției corupției ”obișnuința”.

==

=

=

_

__

Comparativ, percepția asupra gradului de corupție la nivelul funcțiilor de conducere și execuție nu diferă foarte mult și se obsevă procentul mai mare al respondenților că fenomenul corupției este răspândită puțin și deloc.

Referitor la gradul de informare cu privire la aspectele de corupție realizate la începutul sau pe parcursul desfășurării activității profesionale se constată că există diferențe relativ mici între persoanele care au fost informate și cele care nu au fost informate.

_

Autoevaluarea gradului de cunoaștere a normelor de conduită specifice funcțiilor pe cale le ocupă evidențiază un grad ridicat de cunoaștere a acestor norme.

Cel mai des întâlnite ”căi neoficiale” de soluționare a problemelor cu funcționarii publici sunt sub formă de ”cadouri” și ”bani/mită” și mai puțin ”presiuni din partea conducerii de vârf” sau ”contactele din cadrul instituției”.

În ceea ce privește gradul de cunoaștere a măsurilor de prevenire și combatere a corupției, au fost identificate ca măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției:

  • Crearea unei platforme anticorupție
  • Sancționarea imediată a personalului din instituțiile publice

Cele mai eficiente instituții și autorități publice în combatrea corupției au fost identificate: Direcția Națională Anticorupție (DNA) si Agenția Națională pentru Integritate (ANI).

Metodele cele mai eficiente de combatere a corupției au fost considerate ”refuzul dării/luării de mită sau cadouri” și ”sesizarea în scris”.