Rezultate așteptate

Rezultatele pozitive pe termen lung sunt scăderea nivelului de corupție la nivelul întregului județ, alinierea României la standardele europene, educația societății în spiritual eticii și integrității și dezvoltarea economică a acestuia.

Prin implementarea activităților proiectului se soluționează aceste probleme prin implementarea mecanismelor anticorupție, cooperare cu societatea civilă și sesiuni de formare și certificare în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Comunicarea cu instituțiile publice, cu angajații acestora și cu cetățenii este extrem de importantă în implementarea proiectului. Astfel, pentru asigurarea implementarii politicilor anticorupție se dorește implicarea activă a tuturor membrilor comunității: instituții publice, angajații instituțiilor publice, companiile private și cetățenii. 

Din analiza internă făcută de reprezentanții UAT Municipiului Dorohoi s-a constatat o lipsă a încrederii cetățenilor în administrația publică locală în ceea ce privește domeniul corupției, prin urmare, o îmbunătățire a imaginii a Instituției este imperios necesară.

Pentru a soluționa această nevoie, Municipiul Dorohoi se va certifica în baza standardului ISO 37001 – SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ-proiectat pentru a impune într-un stil INOVATIV o cultură anti-mită la nivelul Instituției și pentru a implementa controalele adecvate, ceea ce va crește șansa de a detecta mita și de a reduce incidența acesteia, insuflând o încredere sporită cetățenilor.